Vejen til god underholdning 

The road to good entertainment 

Der Weg zu guter Unterhaltung


Vejen til god underholdning :
Fra Ringvejen ind af Viborgvej .
Indgange gennem anlægget,
fra Sommerlyst,
 fra Solbakken
Østervang over for Snerlevej, KUN SCENE OG HANDICAP indgang.


Det er muligt at parkere ved kirkegården på Viborgvej
      og ved indkørslen til anlægget og Anlægspavillonen fra Viborgvej over for Hulvejen,               samt mulighed for parkering på P pladsen 
Schaumburgvej, og for enden af V.F WelschVej, 


Der er handikap parkering på Sommerlyst lige ved indgangen.

Friluftsscenen er mellem træerne for enden af vejen.

Where to find us

The road to good entertainment :
From the ring road into the Viborgvej.
Input stage through the plant ,
from Sommerlyst ,
from Solbakken

It is possible to park at cemetery
and at the entrance to the facility from Viborgvej/Sommerlyst 

Schaumburgvej, parking at V.F WelschVej, 7500 Holstebro.

There are handicap parking at Sommerlyst at the entrance.

Artistdriveway is from Østervang opposite Snerlevej.

Outdoor scene is among the trees at the endof the road.

 


Wo Sie uns finden

Der Weg zu guter Unterhaltung :
Von der Ringstraße in die Viborgvej .
Eingangsstufe durch die Anlage ,
von Sommerlyst ,
von Solbakken

Es ist möglich, auf dem Friedhof parken
und am Eingang der Anlage von Viborgvej/Sommerlyst. 


Schaumburgvej, Parkplatz V.F WelschVej, 7500 Holstebro.

Es gibt Handicap Parkplatz am Sommerlyst am Eingang.

Artist Einfahrt ist von Østervang, Snerlevej Gegenteil 

Outdoor- Szene ist unter den Bäumen am Ende der Straße.

 

Del siden